ENERGIE

PODMÍNKA KVALITNÍHO ŽIVOTA

ZÁKLADNÍ VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI

JSME OBCHODNÍ SPOLEČNOST PRACUJÍCÍ V OBORU OD ROKU 1995.

Orientace na zákazníky, kteří jsou významnými dodavateli technologií, staveb a celých investičních celků v klíčových oborech chránících životní prostředí.

Kooperačními dodávkami části technologických uzlů potrubních tras, dílů kotlů a potrubí v oblastech klasické i jaderné energetiky, plynárenství a petrochemie trvale budovat pevnou pozici na trhu.

button

Neustálé vzdělávání, sledování trendů a přenášení všech získaných poznatků a dostupných informací do naši každodení práce.

Hlavním cílem je spokojený zákazník.

water ČISTÁ VODA

gas ČISTÝ PLYN

energy ČISTÁ ENERGIE

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

V roce 2015 připravujeme zavedení systému managementu jakosti podle nové normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

map